Maten og Naturen

Stikkord: Norsk Mat

Norsk Mat

Norsk Mat

I 1995 hadde vi 100.000 bønder i Norge. I 2012 hadde vi 50.000 bønder. Vil det da si at i år 2027 har vi ingen bønder i Norge? Ni av ti er villige til å betale mer for å sikre norsk matproduksjon, viser en ny […]